Elektronická registratúra pre Slovnaft, a.s.

Automatizácia procesov a eliminácia manuálnej práce

Okrem štandardnej funkcionality a výhod produktu ActiveRegistratúra sme v rámci projektu priniesli pre požívateľa sadu automatizácii a tým eliminovali množstvo manuálnej práce najmä v  nasledujúcich oblastiach:

  • Správa organizačnej štruktúry a kmeňových zamestnancov zo SAP
  • Integrácia na ActiveDirectory a SSO
  • Integrácia na eDesk schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS)
  • Migrácia obsahu schránky edesk a korektné zaspisovanie elektronických registratúrnych záznamov
  • Integrácia na frankovací stroj Neopost IS-480 a čítačku datamatrix kódov
  • Integrácia na čítačky osobných kariet

Náš klient a implementácia v jeho infraštruktúre bola hlavne o zjednodušení registratúrnych procesov formou integrácie na už existujúce informačné / agendové systémy tak, aby pri zachovaní súčasných procesov nebolo nutné aktivity vykonávať v registratúre duplicitne. 

Elektronická registratúra v ostrej prevádzke

Ostrá prevádzka ActiveRegistratúry pre klienta Slovnaft, a.s. a jeho dcérske spoločnosti bola spustená 1.1.2020.

Počas obdobia prvých troch mesiacov klientovi zároveň poskytujeme služby v podobe zvýšenej starostlivosti tzv. Hyper Care tak, aby sa akékoľvek prípadné otázky vyriešili obratom.

Plánovaný rozvoj v blízkej budúcnosti

V nasledujúcom období sú v rámci priebežného rozvoja už teraz naplánované viaceré aktivity:

  • Implementácia ActiveRegistratúry ďalších piatich dcérskych spoločností
  • Integrácia na DMS systém SmartPlant Foundation
  • Integrácia na agendový systém KDF (Kniha Došlých Faktúr)
  • Spustenie integrácie na colnú a finančnú správu

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je univerzálne riešenie pre vedenie elektronickej registratúry a v súčasnosti je jedným z najlepších riešení na trhu.

Pre viac informácii neváhajte a navštívte produktové stránky riešenia na adrese www.activeregistratura.sk

Klient: Slovnaft, a.s.
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás