Systém pre autonómne zaznamenávanie športových udalostí

Systém na zaznamenávanie hokejových tréningov, zápasov, prípadne iných udalostí na zimných štadiónoch po celom slovensku. 

Automatizácia procesov

Unikátnosťou dodaného riešenia je veľká miera automatizácie celého procesu. Od automatického plánovania nahrávania a živého prenosu jednotlivých udalostí, až po automatizáciu snímania na spôsob automatického kameramana. 

Spracovanie a produkcia obrazu

Samotné spracovanie a produkcia obrazu je decentralizovaná. Po zosnímaní je obraz a zvuk analyzovaný v reálnom čase. 

Systém analyzuje objekty na ľadovej ploche a na základe ich polohy, smeru, rýchlosti a iných parametrov objektov scény určí zaujímavú oblasť z pohľadu hry. Na základe tejto oblasti je realizovaný výsledný výrez príslušnej časti s ohľadom na jemnosť pohybu virtuálnej kamery.

Výstupný stream je dočasne uchovávaný v lokálnom archíve a súčasne vysielaný z uzla priamo do distribučnej siete a ku konzumentom v rozlíšení 1080p. Táto topológia znižuje nároky na prenosovú infraštruktúru, ako aj na výpočtový výkon samotného centrálneho uzla. 

Kľúčové kompomenty a funkcionality riešenia

  • Snímanie udalostí a produkcia
  • Manažment systém pre riadenie a monitoring uzlov z centrálnej úrovne
  • Systém pre plánovanie nahrávania
  • Komponent zabezpečujúci postprodukciu
  • Archív nahrávok
  • Komponenty pre správu a monitoring infraštruktúry

Riešenie sa už aktívne používa

Za prvú sezónu v produkčnej prevádzke (od augusta 2019) systém zaznamenal a odvysielal viac než 10.000 udalostí pre viac ako 300.000 unikátnych používateľov po celom svete. 

Prenosy zo zápasov, ktoré boli natočené pomocou nami dodaného autonómneho riešenia sú k dispozícii online a následne aj vo forme záznamov na oficiálnych stránkach SZĽH.

Pozrite si vybrané ukážky zo zápasov ligy kadetov.

Klient: Slovenský zväz ľadového hokeja
Technológie:
MS SQL Server
Node.js
Zero MQ
TensorFlow
OpenCV
mongoDB
.NET Core

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás