Odznak všestrannosti pre Slovenský olympijský a športový výbor

V rámci realizácie predmetného projektu Lomtec dodal informačný systém na efektívne riadenie a manažovanie súťaží Odznaku všestrannosti pre klienta Slovenský olympijský a športový výbor.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu pre klienta Slovenský olympijský a športový výbor bolo navrhnúť, vytvoriť a zaviesť do používania informačný systém, ktorý zjednoduší administratívne činnosti a sprehľadní procesy spojené so športovým testovaním žiakov základných škôl v disciplínach združených pod názvom Odznak všestrannosti.

Dodané funkcionality riešenia

  • Manažment testovaných žiakov
  • Manažment učiteľov a krajských koordinátorov
  • Systém tvorby a manažovania jednotlivých súťaží
  • Systém jednoduchého zadávania výsledkov prostredníctvom IS na správu a riadenie súťaží
  • Vyhodnocovanie
  • Reporty podľa zvolených kategórií
  • Exporty výsledkov
  • Kľúčovými používateľmi aplikácie sú učitelia telesnej výchovy

Slovenský olympijský a športový výbor je s dodaným riešením spokojný a do budúcnosti uvažuje o jeho ďalšom rozvoji o niektoré ďalšie moduly a funkčnosti, ktoré umožnia realizáciu aj tzv. postupových súťaží.

Klient: Slovenský olympijský a športový výbor
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás