Mestský portál mesta Senec

Vďaka novému portálu môžu Senčania efektívnejšie komunikovať so svoji mestom.

Prehľadnosť a štruktúrované dáta

Návštevníkom portálu sú k dispozícii viaceré funkčné moduly akými sú napr. Úradná tabuľa, Mestké oznamy, Životné situácie, Aktuality, Kalendár podujatí, Kontakty, ale tiež prehľadné registre. Z nich možno spomenúť registre úradov, inštitúcií, zdravotníckych a kultúrych zariadení a mnoho ďalších.

Portál obsahuje aj povinne zvereňované informácie ako sú zmluvy, faktúry a objednávky. S možnosťou prehľadného zoraďovania a selekcie požadovaných informácií.

Portál je postavený na redakčnom systéme Lomtec ActiveWeb vo verzii ActiveCity, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom spravovať a kontrolovať celý jeho obsah. Kľúčové informácie portálu sú rozdelené do logických obsahových celkov, ktoré návštevníkom uľahčujú prácu s portálom a tiež samotnú orientáciu.

Responzívny dizajn

Nový mestský portál spĺňa všetky požadované štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Je vyhotovený v tzv. responzívnom dizajne čo znamená, že je dostupný pre užívateľov bez ohľadu na to z akého zariadenia (PC, mobil, tablet) naňho pristupujú.

Klient: Mesto Senec
Web: https://www.senec.sk
Technológie:
Adobe ColdFusion
MS Windows Server
MS SQL Server 2008 R2
Lomtec ActiveWeb CMS
Lomtec ActiveCity

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás