IS na monitorovanie biotopov európskeho významu

Komplexný informačný a monitorovací systém pre klienta Štátna ochrana prírody slúži na zber, monitoring a vyhodnocovanie dát.

Okrem mimoriadnej náročnosti realizácie projektu treba spomenúť aj jeho mimoriadny celospoločnenský význam. Pre predstavu prinášame čísla, s ktorými informačný systém z našej produkcie pracuje.

Príroda v číslach prostredníctvom Biomonitoringu

Spolu sa monitorovalo 66 biotopov vo viac než 10-tisíc určených lokalitách a 156 druhov – zoologických aj botanických európskeho významu. 

Celkovo z monitoringu vzniklo 367 044 botanických výskytových záznamov, 47 688 zoologických a 6 497 biotopových a bolo potrebné zaznamenať viac než 17-tisíc výjazdov terénnych pracovníkov.

Všetky tieto objemy a čísla umožňujú lepšie poznať a chrániť našu prírodu.

Ocenenie našej práce

Projekt bol zaradený medzi najlepšie IT projekty na konferencii ITAPA 2016.

Klient: Štátna ochrana prírody
Web: https://www.biomonitoring.sk
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás