E-služby bratislavskej samosprávy

Naša spoločnosť bola hlavným dodávateľom riešenia elektronických služieb pre mesto Bratislava.

Vďaka elektronickým službám od spoločnosti Lomtec budú môcť Bratislavčania komunikovať so svojimi úradmi rýchlejšie, efektívnejšie a budú tak môcť urobiť aj z prostredia svojho domova.

Elektronické služby dostupné cez internetový prehliadač

Elektronické služby sú pre občanov prístupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním na adrese www.esluzbyba.sk.

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej záťaže, časovú a finančnú úsporu na stranách samosprávy aj občanov. Bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Klient: Mesto Bratislava
Web: https://www.esluzbyba.sk
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás