IS verejného obstarávania pre Transpetrol

Implementácia komplexného informačného systému pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement.

Predmetom dodávky bola inštalácia a konfigurácia informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement, ktorý slúži predovšetkým na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Kľúčové funkcionality

Dodaný informačný systém pre podporu VO predovšetkým:

  • Eviduje detailné informácie o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa.
  • Podporuje procesy v rámci verejného obstarávania
  • Podporuje tvorbu dokumentov a oznámení v rámci procesov verejného obstarávania – prostredníctvom šablón.
  • Umožňuje udržiavať databázu záujemcov, uchádzačov a dodávateľov.

Riešenie je koncipované ako webová aplikácia, ktorá umožňuje prístup pre obstarávačov z interného aj externého prostredia, poskytuje funkčnosť automatického generovania harmonogramu zvoleného postupu VO a VOS príp. zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa, e-mailové notifikácie pre jednotlivé kroky verejného obstarávania.

Klient: Transpetrol
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec ActiveProcurement
Lomtec ActiveProcurement

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás