IS verejného obstarávania pre MH SR

Implementácia komplexného informačného systému pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement.

Predmetom dodávky bola inštalácia a konfigurácia informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement, ktorý slúži predovšetkým na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ActiveProcurement je produktom spoločnosti Lomtec.com. Viac informácii o IS pre verejné obstarávanie nájdete na produktových stránkach riešenia ActiveProcurement.

Klient: Ministerstvo hospodárstva SR
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec ActiveProcurement

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás