Systém fakturácie pre SOZA

Fakturačný systém SOZA pozostáva z troch navzájom komunikujúcich rozhraní.

Každé z rozhraní obsluhuje inú časť procesu fakturačného systému a poskytuje pracovný nástroj pre inú skupinu používateľov.

Portálová časť riešenia - front office, je určená pre koncových používateľov, ktorí využívajú služby SOZA, napríklad organizátor nahlasujúci podujatie, ktorého nahlásenie spadá pod autorský zákon. 

Ďalšia časť riešenia, ktorá tvorí podporu a servis pre portálovú časť je middle office. Tvorí ho správa kont a CMS systém. 

Intranetovú časť systému pre hromadné poplatky a zúčtovanie tvorí viacero funkčných modulov.

Moduly v rámci riešenia

  • Modul Kontakty slúži na evidenciu troch základných typov kontaktov.
  • Modul Zmluvy slúži na evidenciu licenčných zmlúv uzatvorených medzi SOZA a používateľmi hudobných diel.
  • Modul Financie umožňuje vystavovanie faktúr na základe zmlúv, resp. voľných faktúr na základe vykonanej inšpekcie. Súčasťou modulu Financie je aj automatické vystavovanie faktúr (v presne stanovených časových intervaloch), evidencia platieb a ich párovanie, vystavovanie dobropisov, stornovanie, generovanie podkladov pre účtovníctvo, automatická tvorba splátkových kalendárov atď..
  • Modul Inšpektori slúži na evidenciu inšpektorov vykonávajúcich kontroly priamo u používateľov hudobných diel, ako aj na evidenciu jednotlivých inšpekčných záznamov.
Klient: Slovenský ochranný zväz autorský
Web: http://soza.sk/
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás