Fakturačný systém SOZA pozostáva z troch navzájom komunikujúcich rozhraní. Každé z rozhraní obsluhuje inú časť procesu fakturačného systému a poskytuje pracovný nástroj pre inú skupinu používateľov.

Portálová časť riešenia - front office, je určená pre koncových používateľov, ktorí využívajú služby SOZA, napríklad organizátor nahlasujúci podujatie, ktorého nahlásenie spadá pod autorský zákon. 

Ďalšia časť riešenia, ktorá tvorí podporu a servis pre portálovú časť je middle office. Tvorí ho správa kont a CMS systém. 

Intranetovú časť systému pre hromadné poplatky a zúčtovanie tvorí viacero funkčných modulov.

Moduly v rámci riešenia

Modul Kontakty slúži na evidenciu troch základných typov kontaktov. Modul Zmluvy slúži na evidenciu licenčných zmlúv uzatvorených medzi SOZA a používateľmi hudobných diel. Modul Financie umožňuje vystavovanie faktúr na základe zmlúv, resp. voľných faktúr na základe vykonanej inšpekcie.

Súčasťou modulu Financie je aj automatické vystavovanie faktúr (v presne stanovených časových intervaloch), evidencia platieb a ich párovanie, vystavovanie dobropisov, stornovanie, generovanie podkladov pre účtovníctvo, automatická tvorba splátkových kalendárov atď..

Modul Inšpektori slúži na evidenciu inšpektorov vykonávajúcich kontroly priamo u používateľov hudobných diel, ako aj na evidenciu jednotlivých inšpekčných záznamov.

Klient: Slovenský ochranný zväz autorský
Web: http://soza.sk/
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Oracle
Lomtec Active Office

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás