Predmetom realizovaných prác bol systém pre archivovanie záznamov vysielaných programov RTVS.

Riešenie, ktoré sme ako subdodávateľ spoločnosti ELKTRONIKA dodali pre RTVS, umožňuje pohodlné prezeranie online vysielania priamo v intranet aplikácii, prezeranie archívu videosúborov, kriteriálne vyhľadávanie jednotlivých záznamov a ich generovanie do súborov s možnosťou uloženia na HDD.

Všetky video a audio súbory sa archivujú po dobu 30 dní odo dňa vysielania. Archivované sú nekomprimované súbory, ktoré môžu byť použité napr. na obhajobu súdneho sporu pri zákone o hlasitosti zvuku pri reklamách.

Okrem archivácie video a audio súborov je aplikácia postavená aj na zaznamenávanie a archiváciu teletextového signálu. Umožnené je monitorovanie všetkých teletextových stránok v binárnych dátach, skrytých titulkov a nevhodných slov.

Aplikácia využíva technológie spoločnosti Real Networks, ktorá je lídrom v poskytovaní online streamovania a archivovania video signálu v akomkoľvek formáte. Pre stream a archív video serverov bol použitý Helix server a na digitalizovanie video signálu do formátu Real Media bol použitý Real producer Plus.

Klient: Elektronika
Technológie:
.NET
MS SQL Server
Lomtec Active Office
Adobe Flash Media Server
Helix Server

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás