Slovník bankovania pre SLSP

Interná aplikácia pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne, prostredníctvom ktorej majú možnosť prispieť k vytvoreniu tzv. slovníka bankovania a zároveň súťažiť o zaujímavé ceny ako jednotlivci aj ako tímy.

Aplikácia je určená výhradne zamestnancom SLSP a jej dcérskych spoločností. Každý zamestnanec k aplikácii pristupuje prostredníctvom jedinečnej URL linky, ktorá mu bola automaticky vygenerovaná a odoslaná na e-mail, čím je zabezpečená jednoduchá autentifikácia.

Aktívne zapojenie zamestnancov

Úlohou zamestnancov je vytvoriť novotvar nového slova „bankovanie“, ktoré sa stalo ústredným motívom reklamnej komunikácie SLSP. Slovo môže byť použité v slovnom spojení viacerých slov (vo vete), v základnom tvare, neurčitku a pod. Novovytvorené slovo, resp. slovné spojenie, je potrebné vysvetliť, priradiť mu význam, pričom každé zo slov môže mať viacero významov.

Zamestnanci SLSP majú možnosť do slovníka bankovania nielen prispievať, ale aj hodnotiť príspevky, resp. hlasovať za návrhy svojich kolegov. Tie najlepšie sa následne zobrazia vo vybranej časti mikrostránky. Z hľadiska celkového vyhodnotenia súťaže sa posudzuje kvantita (celkový počet) a kvalita (priemerná hodnotiaca známka) príspevkov jednotlivcov a tímov (oddelení).

Realizácia v expresne rýchlom čase

Koncept slovníka bankovania navrhla pre SLSP jej PR agentúra. Naša spoločnosť Lomtec.com bola prizvaná k procesu realizácie, navrhla a pripravila kompletný grafický koncept aplikácie a samozrejme aj jej spracovanie a zabezpečenie po technickej stránke. Projekt sme zrealizovali v expresne rýchlom čase, pričom od oboznámenia sa s požiadavkou klienta po spustenie kompletne funkčnej aplikácie ubehlo len 14 dní.

Klient: Slovenská sporiteľňa
Technológie:
Adobe ColdFusion
MS Windows Server
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás