Riešenie pre mobilné odpočty

Riešenie mobilných odpočtov pre klienta v oblasti distribúcie elektrickej energie.

Riešenie tvorí serveroá a mobilná časť

Samotná aplikácia pozostáva zo serverovej a mobilnej časti. Serverová časť slúži predovšetkým na plánovanie pravidelnej mesačnej trasy odpočtárov a jej základom je platforma Lomtec ActiveOffice doplnená o moduly plánovania, odpočtov, správy systému a nástrojov pre reporting.

Mobilná časť aplikácie slúži na zber stavov odpočtových miest a pozostáva z priemyselného zariadenia Motorola MC55. Pre správu mobilných zariadení, v rámci ktorej je zabezpečená inštalácia, monitoring a stav zariadenia, sme použili riešenie MSP (Mobility Service Platform) od Motoroly.

Synchronizácia údajov aplikácie s interným systémom klienta je zabezpečená prostredníctvom webových služieb WCF Data Services.

Riešenie zefektívňuje prácu odpočtárov

Používanie aplikácie vo zvýšenej miere urýchľuje a zefektívňuje prácu odpočtárov v teréne a výrazným spôsobom eliminuje možnosť vzniku chýb, ktoré vznikali pri pôvodnom spôsobe vykonávania odpočtov, ale najmä pri prepise takto zozbieraných údajov.

Technológie:
ASP.NET 4.0
MS SQL Server 2008 R2
Lomtec ActiveOffice
Mobility Services Platform (MSP)

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás