Lenovo interný portál

Interný portál pre Lenovo slúži v prvom rade na poskytovanie aktuálnych informácií o aktivitách Lenovo v Bratislavskej pobočke.

Implementácia funkcie interaktívneho sprievodcu

Systém tiež obsahuje interaktívneho sprievodcu, prostredníctvom ktorého sú užívatelia nasmerovaní k dohľadaniu potrebných informácií a kontaktných údajov.

Interný portál ďalej obsahuje sekciu poskytujúcu prehľad o stavoch účtov. Prehľad pozostáva z veľkého množstva záznamov, poskytovaných v tabuľkovom zobrazení umožňujúcom viacnásobné filtrovanie, vyhľadávanie a zoraďovanie s možnosťou kombinácie týchto operácií za účelom čo najrýchlejšieho zobrazenia iba relevantných záznamov.

Dôraz kladený na rýchlosť, jednoduchosť a použiteľnosť

Dôraz bol kladený na okamžitú odozvu pri operáciách nad niekoľko desiatok tisíc záznamov. Zdrojovými súbormi sú XLS súbory, ktoré sú po konverzii importované do databázy. Obsah súborov je automaticky kontrolovaný a v prípade chýb sú tieto popísané v chybovej hláške za účelom ich čo najjednoduchšej lokalizácie a úpravy.

Klient: Lenovo
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS Windows Server
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás