IS na plánovanie servisných úkonov a služieb

Informačný systém pre spoločnosť AAspráva, ktorá sa zaoberá revíziami kotlov, komínov a bleskozvodov slúži na zefektívnenie práce pri plánovaní revízií.

Vyhotovený informačný systém je primárne určený na zefektívnenie práce pri plánovaní početného množstva revízií. Obsahuje prehľadnú evidenciu revíznych pracvoníkov spolu s kalendárom ich obsadenosti. Pracovníkovi, ktorý realizuje plánovanie kampane umožňuje jednoduchým spôsobom vygenerovať plán pre servisných pracovníkov na základe ich dostupnosti a kvalifikácie. Plán práce je možné jednoduchým spôsobom dopĺňať, resp. upraviť, výsledkom čoho je SMS notifikácia s miestom a časom výkonu služby.

Evidencia vykonaných revíznych úkonov

Systém slúži nielen na správu pracovných rozpisov, ale tiež na evidenciu výsledkov už vykonaných revízií. Do systému ich zadáva revízny pracovník, pričom zápis doplní aj o obrazovú dokumentáciu. Pridanou hodnotou riešenia je tiež automatické generovanie zoznamov realizovaných revízií pre interné potreby administrátorov systému.

Súčasťou IS sú aj prehľadné registre realizovaných kampaní, revíznych zariadení ako aj nástroj na cenotvorbu poskytovaných služieb.

Základom riešenia ActiveOffice

Základom použitého riešenia je ActiveOffice od spoločnosti Lomtec.com, ktorý je zároveň prispôsobený aj na prácu  v teréne, čo znamená, že revízni pracovníci a administrátori systému k nemu môžu pristupovať aj z mobilov, resp. tabletov.

Klient: AAspráva
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás