Testovanie pohybových predpokladov žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť, vytvoriť a zaviesť do používania systém, ktorý zjednoduší admin istratívne činnosti a sprehľadní procesy a prezentáciu výsledkov spojených so športovým testovaním žiakov základných škôl.

Medzi hlavné funkcionality systému patrí

  • Manažment testovaných žiakov (na úrovni, okresov, miest, škôl a tried)
  • Manažment učiteľov a koordinátorov
  • Systém tvorby a manažovania jednotlivých testov
  • Systém jednoduchého zadávania výsledkov prostredníctvom IS na správu a riadenie testov
  • Reporty podľa zvolených kategórií (výsledky za okresy, školy, aktuálne prebiehajce testy, ...)

Kľúčovými užívateľmi aplikácie sú učitelia telesnej výchovy a tzv. examinátori. Učiteľ telesnej výchovy pristupuje do systému najmä pri vytváraní testu, examinátori pomáhajú so zápisom výsledkov počas samotného testovania.

Systém je navrhnutý a postavený ako webová aplikácia s možnosťou online vytvárania testov a zápisu výsledkov.

Aplikácia bola vyhotovená v responzívnom dizajne, t.j. umožňuje rovnaký prístup pre užívateľov rozličných zariadení (PC, tablet, mobil).

Klient: Národné športové centrum
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás