KOOPERATÍVA poisťovňa – Interný portál call centra

Riešenie na zber, správu a vybavenie elektronických formulárov a žiadostí.

Pre nášho dlhoročného klienta spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa sme navrhli a vytvorili nový interný portál call centra, prostredníctvom ktorého môžu pracovníci efektívnym spôsobom riadiť a spracovávať požiadavky svojich klientov.

Správa online formulárov

Kľúčovou časťou riešenia je správa online formulárov, ktorá slúži na nastavenie a dynamické zobrazenie formulárov na verejnom portáli poisťovne KOOPERATIVA. Klienti vypĺňajú rôzne žiadosti či podania prostredníctvom elektronického formulára na stránke v sekcii “Vybaviť Online“.

Všetky vyplnené formuláre sú evidované v internom systéme a spracovávané elektronicky s možnosťou rýchlej odpovede klientovi, ako aj všestrannej editácie konkrétneho formulára. Riešenie umožňuje aj dlhodobú archiváciu a vyhľadávanie v databáze prijatých formulárov, čo výrazne zefektívňuje komunikáciu call centra s klientmi poisťovne.

Interný portál odbremeňuje pracovníkov klientského centra

Interný portál teda supluje doterajšiu neprehľadnú mailovú komunikáciu, čím odbremeňuje zamestnancov klientského centra od množstva administratívy, sprehľadňuje celý proces a zároveň tvorí rozsiahlu databázu komunikácie call centra s klientmi. Pre manažment call centra je tým pádom k dispozícii prehľad vyťaženosti jednotlivých operátorov ako aj stav vybavenosti jednotlivých žiadostí na jednom mieste.

Klient: KOOPERATÍVA poisťovňa
Technológie:
Adobe ColdFusion
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás