CPO Dispute Management pre spoločnosť Lenovo

Plne automatizovaný informačný systém na podporu end-to-end procesov a zjednodušenie komunikácie všetkých používateľov systému (obchodníci, finančné oddelenie, tím pre reporting, pracovníci oddelenia podpory).

IS umožňuje zber dát z viacerých rozličných zdrojov, zjednocuje ich spracovanie a následné zobrazovanie pre používateľov, tak aby došlo k náprave prípadného sporu.

Integrácia na aplikáciu TMF

Súčasťou prác na projekte bola integrácia dispute management nástrojov a jej používateľov s už existujúcou aplikáciou TMF (Tactical Marketing Funds) Processing, ktorú sme pre klienta dodali ešte v novembri 2010, a ktorá slúži na podporu predaja produktov spoločnosti prostredníctvom siete partnerov

Základom riešenia ActiveOffice

Základom použitého riešenia je Lomtec ActiveOffice - intranetové riešenie, ktoré ponúka jeho používateľom nástroje na zrýchlenie a zefektívnenie vnútropodnikových procesov, zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v rámci organizácie.

Klient: Lenovo
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Oracle
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás