Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Vďaka elektronickým službám od spoločnosti Lomtec môžu Bratislavčania komunikovať so svojimi úradmi rýchlejšie, efektívnejšie a budú tak môcť urobiť aj z prostredia svojho domova.

Elektronické služby dostupné cez internetový prehliadač

Elektronické služby sú pre občanov prístupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním na adrese www.esluzbyba.sk.

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Dodávateľom elektronických služieb pre Bratislavu je spoločnosť Lomtec.com

Dodávateľom centrálnej časti integrovaného informačného systému sa stala na základe verejného obstarávania stala naša spoločnosť Lomtec. Cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného informačného systému bratislavskej samosprávy (IIS BA), ktorý v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy efektívne sprístupní služby občanom.

Realizácia projektu v rekordne rýchlom čase

Oproti pôvodne plánovaným 24 mesiacom bol projekt zrealizovaný v rekordne rýchlom čase 11 mesiacov. Výsledkom je celkom 85 dodaných služieb, 26 komponentov, 7 integrácií na externé registre a 24 vytvorených operatívnych dátových úložísk.

Klient: Mesto Bratislava
Web: http://www.esluzbyba.sk
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Lomtec ActiveOffice
Lomtec ESMAO

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás