Elektronické služby mesta Košice

Mesto Košice vrátane svojich mestských častí ako jedno z prvých miest na Slovensku spúšťa do skúšobnej prevádzky elektronické služby.

Tie umožnia občanom flexibilnejšie komunikovať so samosprávou a komfortne vybavovať úradné záležitosti i nevyhnutné životné úkony.

Portál elektronických služieb

Elektronické služby sú pre Košičanov prístupné cez bežný internetový prehliadač, časť aj vo forme mobilnej aplikácie. Prístupovou bránou je moderný internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním.

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých oblastí ako dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Integrácia na centrálne registre

Veľkou výhodou je integrácia portálu elektronických služieb na centrálne registre. Prepoja sa napríklad registre fyzických a právnických osôb, registre adries či kataster nehnuteľností.

Odbúra sa tak znásobovanie úkonov občana, keď od neho jeden úrad žiadal informácie, ktorými už iný úrad disponoval.

Mobilná aplikácia

V sanhe priblížiť elektronické služby čo najviac k občanovi sme umožnili ich aktívne využitie aj prostredníctvom mobilného telefónu (pozri Mobilná aplikácia eSlužby Košice).

Klient: Mesto Košice
Web: https://www.esluzbykosice.sk/
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Lomtec ActiveOffice
Lomtec ESMAO

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás