Elektronické služby mesta Michalovce

Implementácia riešenia elektronických služieb miest a obcí ESMAO pre mesto Michalovce umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu formu komunikácie občana a samosprávy.

Elektronické služby dostupné cez internetový prehliadač

Elektronické služby sú pre občanov prístupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním na adrese https://michalovce.esmao.sk/

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Mesto Michalovce sa zarodilo medzi desiatky ďalších miest a obcí na Slovensku, ktoré už používajú riešenie elektronických služieb ESMAO. Aktuálny zoznam zapojených miest a obcí nájdete tu.

Klient: Mesto Michalovce
Web: https://michalovce.esmao.sk/
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
MS Windows Server
Lomtec ActiveOffice
Lomtec ESMAO

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás