Intranet pre mesto Bratislava

Nový komunikačný nástroj pre zamestnancov magistrátu. Z pohľadu obsahu prináša zamestnancom informácie o dianí na magistráte, kalendár podujatí, úložisko dokumentov, tlačivá a dalšie dôležité informácie pre zamestnanca akým je telefónny zoznam zamestnancov.

Informovanie a komunikácia

Okrem informovanosti plní intranet aj komunikačnú rolu a to formou elektronizácii vybraných procesov medzi ktoré patrí rezervácie rôznych zdrojov, vybraných žiadostí (dovolenky, služobné cesty, benefity, žiadosti o vzdelávanie) a ich schvaľovanie. 

Posledným ale nemenej dôležitým modulom je modul vzdelávania určený predovšetkým na evidenciu katalógu školení s možnosťou prejaviť záujem o školenie, schvaľovanie žiadostí, vytváranie vzdelávacích aktivít a evidenciu povinných školení a sledovaní termínov na preškolenie.

Základom použitého riešenia Lomtec ActiveOffice

Technologicky je riešenie plne integrované na Office 365, či už z pohľadu dokumentových knižníc, autentifikácie, notifikácie a zdrojov.

Systém je integrovaný na helpdesk od spoločnosti JITBIT a prehľadne zobrazuje stav nahlásených incidentov či už z pohľadu zadávateľa alebo riešiteľa. 

Klient: Mesto Bratislava
Technológie:
Office365
Windows Integrated Authentication - SSO (IIS)
MS Active Directory
JitBit
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás