IS verejného obstarávania pre Lesy SR

Dodávka, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému pre podporu verejného obstarávania (VO).

Cieľom IS je podporovať činnosti a procesy v rámci verejného obstarávanie za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti.

Dodaný informačný systém pre podporu VO predovšetkým:

  • Eviduje detailné informácie o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa.
  • Podporuje procesy v rámci verejného obstarávania
  • Podporuje tvorbu dokumentov a oznámení v rámci procesov verejného obstarávania – prostredníctvom šablón.
  • Umožňuje udržiavať databázu záujemcov, uchádzačov a dodávateľov.

Základom riešenia je Lomtec ActiveProcurement

Riešenie je postavené na nami vyvinutom produkte Lomtec ActiveProcurement, ktorý slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované ZVO (zákonom o verejnom obstarávaní).

Výhody informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement:

  • riešenie je koncipované ako webová aplikácia
  • podpora všetkých postupov verejných obstarávaní
  • automatická tvorba harmonogramu pre jednotlivé postupy
  • generovanie štatistických prehľadov
  • rýchla a jednoduchá implementácia
  • jednoduché používanie
Klient: Lesy Slovenskej republiky
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Lomtec ActiveProcurement

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás