Elektronická správa registratúry pre Úrad SAV

Dodávka, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému elektronickej registratúry (IS pre elektronickú správu registratúry).

Cieľom implementácie bolo podporiť činnosti a procesy v rámci elektronickej správy registratúry ako aj dodanie skenovacej linky pre podateľňu a sekretariáty. Systém používa pribižne 95 používateľov.

Dodaný informačný systém predovšetkým:

 • Spracováva všetkú došlú aj vyšlú poštu organizácie
 • Spracováva interné registratúrne záznamy
 • Podporuje obeh listinných záznamov formou priloženia naskenovanej elektronickej kópie 
 • Komunikuje electronicky cez elektronickú schránku UPVS
 • Umožňuje udržiavať databázu odosielateľov a prijímateľov a ich stav elektronických schránok
 • Uľahčuje následne prácu pri preberaní registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska

Základom riešenia je Lomtec ActiveRegistratúra

Riešenie je postavené na nami vyvinutom produkte ActiveRegistratúra, ktorý slúži na podporu všetkych procesov od prijatia záznam, cez vybavenie, uloženie v registratratúrnom stredisko a jeho odovzdanie do archívu alebo vyradenie.

Výhody informačného systému pre správu elektronickej registratúry ActiveRegistratúra:

 • riešenie je koncipované ako webová aplikácia
 • podpora postupov spracovania elektronických, neelektronických a dôveryhodne elektronických dokumentov
 • zefektívnenie kolobehu elektronických kópii listinných zásielok pomocou skenovania dokumentov na podateľni
 • nástroje pre správcu registratúrneho strediska
 • nástroje pre správcu registratúry
 • generovanie rôznych zostáv a predpripravených šablón
 • rýchla a jednoduchá implementácia
 • jednoduché používanie
Klient: Úrad Slovenskej akadémie vied
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás