Elektronická registratúra pre školské zariadenia - Magistrát mesta Košice

Dodávka, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému elektronickej registratúry.

Cieľom implementácie riešenia elektronickej registratúry bolo podporiť činnosti a procesy v rámci elektronickej správy registratúry. Školenie prebiehalo v priestoroch magistrátu mesta Košice. Do systému pristupuje približne 300 používateľov.

Dodaný informačný systém predovšetkým:

 • Spracováva všetkú došlú aj vyšlú poštu organizácie
 • Spracováva interné registratúrne záznamy
 • Komunikuje elektronicky cez elektronickú schránku UPVS
 • Umožňuje udržiavať databázu odosielateľov a prijímateľov a ich stav elektronických schránok
 • Uľahčuje následne prácu pri preberaní registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska

Základom riešenia je Lomtec ActiveRegistratúra

Riešenie je postavené na nami vyvinutom produkte ActiveRegistratúra, ktorý slúži na podporu všetkych procesov od prijatia záznam, cez vybavenie, uloženie v registratratúrnom stredisko a jeho odovzdanie do archívu alebo vyradenie.

Riešenie je koncipované ako webová cloud aplikácia, ktorá je sprístupnená klientom cez internet bez dodatočných nákladov na prevádzku infraštruktúry.

Výhodou je rýchla a jednoduchá implementácia a tiež jednoduché používanie.

 • podpora postupov spracovania elektronických, neelektronických a dôveryhodne elektronických dokumentov
 • zefektívnenie kolobehu elektronických kópii listinných zásielok pomocou skenovania dokumentov na podateľni
 • nástroje pre správcu registratúrneho strediska
 • nástroje pre správcu registratúry
 • generovanie rôznych zostáv a predpripravených šablón
 • rýchla a jednoduchá implementácia
 • moderný dizajn, jednoduché používanie
 • certifikácia na vysokú úroveň zhody s výnosom MV SR
 • integrácia na ÚPVS

Používatelia

 • 14 materských škôl
 • 34 základných škôl
 • 4 základné umelecka školy
 • 4 školské jedálne
 • 1 jazyková škola
 • Centrum voľného času

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je univerzálne riešenie pre vedenie elektronickej registratúry a v súčasnosti je jedným z najlepších riešení na trhu.

Pre viac informácii neváhajte a navštívte produktové stránky riešenia na adrese www.activeregistratura.sk

Klient: Magistrát mesta Košice
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás