Dodávka, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému elektronickej registratúry.

Cieľom implementácie bolo podporiť činnosti a procesy v rámci elektronickej správy registratúry. Školenie prebiehalo v priestoroch magistrátu mesta Košice a bolo vytvorených v systém približne 300 používateľov.

Dodaný informačný systém predovšetkým:

 • Spracováva všetkú došlú aj vyšlú poštu organizácie
 • Spracováva interné registratúrne záznamy
 • Komunikuje elektronicky cez elektronickú schránku UPVS
 • Umožňuje udržiavať databázu odosielateľov a prijímateľov a ich stav elektronických schránok
 • Uľahčuje následne prácu pri preberaní registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska

Základom riešenia je Lomtec ActiveRegistratúra

Riešenie je postavené na nami vyvinutom produkte ActiveRegistratúra, ktorý slúži na podporu všetkych procesov od prijatia záznam, cez vybavenie, uloženie v registratratúrnom stredisko a jeho odovzdanie do archívu alebo vyradenie.

Riešenie je koncipované ako webová cloud aplikácia, ktorá je sprístupnená klientom cez internet bez dodatočných nákladov na prevádzku infraštruktúry.

Výhodou je rýchla a jednoduchá implementácia a tiež jednoduché používanie.

Klienti

 • 14 materských škôl
 • 34 základných škôl
 • 4 základné umelecka školy
 • 4 školské jedálne
 • 1 jazyková škola
 • Centrum voľného času
Klient: Magistrát mesta Košice
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás