Elektronická registratúra pre školské zariadenia - Mesto Michalovce

Dodávka, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému elektronickej registratúry pre 12 školských zariadení, ako orgánov verejnej moci, zriadených mestom Michalovce.

Cieľom implementácie bolo podporiť činnosti a procesy v rámci elektronickej správy registratúry ako aj dodanie skenovacej linky pre podateľňu a sekretariáty.

Dodaný informačný systém predovšetkým:

 • Spracováva všetkú došlú aj vyšlú poštu organizácie
 • Spracováva interné registratúrne záznamy
 • Podporuje obeh listinných záznamov formou priloženia naskenovanej elektronickej kópie 
 • Komunikuje elektronicky cez elektronickú schránku UPVS
 • Umožňuje udržiavať databázu odosielateľov a prijímateľov a ich stav elektronických schránok
 • Uľahčuje následne prácu pri preberaní registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska

Základom riešenia je Lomtec ActiveRegistratúra

Riešenie je postavené na nami vyvinutom produkte ActiveRegistratúra, ktorý slúži na podporu všetkych procesov od prijatia záznam, cez vybavenie, uloženie v registratratúrnom stredisko a jeho odovzdanie do archívu alebo vyradenie.

 • riešenie je koncipované ako webová aplikácia
 • podpora postupov spracovania elektronických, neelektronických a dôveryhodne elektronických dokumentov
 • zefektívnenie kolobehu elektronických kópii listinných zásielok pomocou skenovania dokumentov na podateľni
 • nástroje pre správcu registratúrneho strediska
 • nástroje pre správcu registratúry
 • generovanie rôznych zostáv a predpripravených šablón
 • rýchla a jednoduchá implementácia
 • jednoduché používanie

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je univerzálne riešenie pre vedenie elektronickej registratúry a v súčasnosti je jedným z najlepších riešení na trhu.

Pre viac informácii neváhajte a navštívte produktové stránky riešenia na adrese www.activeregistratura.sk

Klient: Mesto Michalovce
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás