Elektronická registratúra pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja

Okrem samotnej inštalácie a nastavenia informačného systému pre správu registratúry - ActiveRegistratúra na lokálne servre klienta sme realizovali aj nasledovné úkony:

  • Migráciu údajov z pôvodného informačného systému pre elektronickú správu registratúry MEMPHIS 
  • Spustenie Centrálneho Úradného Doručovania
  • Migrácia údajov 

Súčasťou našich prác pri zavádzaní riešenia ActiveRegistratúra bola aj migrácia údajov z pôvodnej registratúry MEMPHIS. Migrácia bola realizovaná pre nasledovné údaje:

  • Registratúrne záznamy, Spisy
  • Organizačná štruktúra, Používatelia
  • Registratúrny plán
Klient: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás