Portál Testovanie žiakov pre Národné športové centrum

Portál Testovanieziakov.sk obracia svoju pozornosť najmä na verejnosť, školy, rodičov a prináša základné informácie o projekte celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka základných škôl. 

Testovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Súčasťou portálu sú prehľadne spracované informácie potrebné k zabezpečeniu testovania, metodické pokyny, inštruktážne videá a pomôcky. 

Nechýbajú informácie pre učiteľov a rodičov testovaných žiakov, kotré im pomôžu v zorientovaní sa pri správnej interpretácii výsledkov testovania.

Výsledky testov

Najmä pre odbornú verejnosť je určená tá časť portálu, ktorá slúži na prezentáciu zrealizovaných výsledkov testovania.

Výsledky sú k dispozícii v podobe prehľadne spracovaných sumárnych grafov, ktoré sú generované priamo z databázy informačného systému testovania žiakov.

K dispozícii sú aj nasledovné údaje:

Zaujímavou možnosťou je porovnávanie výsledkov na základe zadania konkrétnych parametrov ako sú napr. pohlavie, vek, kraj, školský rok a pod.

Ako prebiehalo testovanie

Testovanie na školách je realizované prostredníctvom informačného systému testovania žiakov (ISTŽ), ktorý taktiež navrhla a dodala naša spoločnosť Lomtec.

Cieľ testovania

Hlavným cieľom testovania je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je mu odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. 

Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.

Klient: Národné športové centrum
Web: http://www.testovanieziakov.sk
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás