Elektronická registratúra pre mesto Levoča

ActiveRegistratúra od spoločnosti Lomtec.com je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry. Riešenie je certifikované na vysokú úroveň zhody s výnosom MV SR č.525/2011 a je zároveň integrované na eGov infraštruktúru štátu.

Predmet realizácie

Okrem samotnej inštalácie a nastavenia informačného systému pre správu registratúry - ActiveRegistratúra na lokálne servre Mesta Levoča sme pre klienta realizovali aj nasledovné úkony:

 • Prepojenie infraštruktúry Mesta Levoča s infraštruktúrou ESMAO čím si dokáže klient plniť všetky zákonné povinnosti v oblasti eGovernmentu
 • Migráciu údajov z pôvodného informačného systému pre elektronickú správu registratúry MEMPHIS 
 • Nastavenie hromadného importu z agendového systému pre správu daní KORWIN

Migrácia údajov 

Súčasťou našich prác pri zavádzaní riešenia ActiveRegistratúra bola aj migrácia údajov z pôvodnej registratúry MEMPHIS. Migrácia bola realizovaná pre nasledovné údaje:

 • Registratúrne záznamy, Spisy
 • Organizačná štruktúra, Používatelia
 • Registratúrny plán

Integrácia na ESMAO hromadný import

Súčasťou realizácie projektu zavádzania elektronickej registratúry pre mesto Levoča bola aj integrácia hromadného importu daňových rozhodnutí na IS ActiveRegistratúra. 

 • Spoločné daňové rozhodnutie za miestne dane
 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Daň za ubytovanie

Výhody integrácie elekronickej registratúry na systém ESMAO

ActiveRegistratúra ako aj riešenie elektronických služieb miest a obcí ESMAO sú produkty spoločnosti Lomtec a z toho dôvodu sú vzájomne veľmi ľahko integrovateľné.

Výhodou integrácie riešenia ActiveRegistratúra na systém ESMAO je:

 • automatizovaný proces vytváraní elektronických registratúrnych záznamov (daňové rozhodnutia) bez nutnosti duplicitného zadávania v registratúre
 • hromadné doručovanie do aktívnych schránok adresátov formou úradného listu a príloh
 • hromadná tlač pre listinné doručovanie do neaktívnych schránok (hromadné generovanie elektronických úradných dokumentov a doložiek o autorizácii)

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je univerzálne riešenie pre vedenie elektronickej registratúry a v súčasnosti je jedným z najlepších riešení na trhu.

Pre viac informácii neváhajte a navštívte produktové stránky riešenia na adrese www.activeregistratura.sk

Klient: Mesto Levoča
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás