Drogový informačný portál

Informačný drogový portál Infodrogy.sk prináša komplexné informácie o drogovej problematike na Slovensku a vo svete pre všetky cieľové skupiny, ktoré môžu tieto informácie vyžadovať.

Charakteristickým rysom portálu je skutočnosť, že sa obracia na odbornú aj laickú verejnosť, pričom každej z vybraných cieľových skupín sa prihovára jej zrozumiteľným jazykom.

Dlhodobým cieľom portálu je stať sa najkomplexnejším a najprístupnejším zdrojom informácií o drogovej problematike na Slovensku.

Kľúčový obsah, resp. funkcionality portálu:

  • Všeobecné informácie o problematike
  • Legislatíva
  • Monitoring médií
  • Aktuality a tlačové správy
  • Poradne
  • Interaktívny nástroj na vyhľadanie odbornej pomoci
  • Podujatia
  • Knižnice
  • Slovník pojmov

Riešenie

Portál je generovaný CMS redakčným systémom ActiveWeb, ktorý umožňuje jednoduchú a pohotovú správu komletného obsahu.

V rámci návrhu a implementácie nového grafického layoutu bol použitý responzívny dizajn, ktorý umožňuje rovnaký prístup pre užívateľov rozličných zariadení (PC, tablet, mobil).

Klient: Ministerstvo zdravotníctva SR
Web: http://www.infodrogy.sk
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás