Rada pre vysielanie a retransmisiu

Systém na nahrávanie a archiváciu vysielania deviatich slovenských TV staníc - Jednotka, Dvojka, Markíza, Joj, TA3, Doma, Joj Plus, Dajto a Wau.

Riešenie umožňuje nepretržité simultánne nahrávanie vysielania všetkých staníc a archiváciu záznamov po dobu 45 dní. Systém a nahrávacie zariadenie sú navrhnuté tak, aby si dokázali poradiť aj s výpadkami elektriny, reštartom serverov a alebo poruchami časti hardvéru.
 
Nahrávanie digitálneho terestriálneho signálu zabezpečujú dve 4-tunerové TV karty, ktoré vytvárajú videozáznamy s prekryvom. Do záznamu sa vkladá informácia o dátume a čase nahrávania. 

Nahrávky sú prístupné cez webovú aplikáciu, ktorá pracovníkom RVR umožňuje rýchlo vyhľadať vysielanie podľa dátumu a času. Podľa zadaného časového intervalu aplikácia na pozadí vystrihne záznam z jednej alebo z viacerých nahrávok a spojí ich do jedného súboru. Ten potom ponúkne na prehratie alebo uloženie na disk. 

Klient: Rada pre vysielanie
Technológie:
ASP.NET MVC 5.0
MS SQL Server 2008 R2
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás