Informačný systém školského športu

Informačný systém školského športu slúži na automatické vytváranie a riadenie školských športových súťaží. 

Systém zároveň umožňuje jednoduché budovanie a správu rozsiahlej databázy škôl, učiteľov telesnej výchovy, súťažiacich žiakov a všetkých výsledkov. 

Vyhotovené riešenie zároveň slúži na vytváranie a tlač súpisiek súťažiacich škôl, zadávanie, kontrolu a publikovanie výsledkov zápasov, pretekov a turnajov organizovaných sekciou štátnej starostlivosti o šport na ministerstve školstva SR.
Systém výrazne šetrí čas pri príprave školských súťaží vďaka automatizácii procesov, čím klesá nutná administratíva učiteľa o viac ako polovicu. 

Kľúčové vlasnosti riešenia

 • Vytváranie a riadenie súťaží
 • Vytváranie súpisiek
 • Harmonogram súťaží
 • Zadávanie výsledkov
 • Vyhodnocovanie súťaží
 • Karta školy
 • Tlačové zostavy
 • Databáza žiakov a pedagogických subjektov
 • Databáza subjektov (ZŠ, SŠ, MŠ, CVČ, ...)

Kľúčoví používatelia

Kľúčovými používateľmi informačného systému riadenia školských športových súťaží sú organizátori školských súťaží, ktorí s ním pracujú na dennej báze pri vytváraní a správe súťaží, resp. pri zadávaní čiastkových a konečných výsledkov.

Ďalšou kľúčovou skupinou používateľov sú samotné školy, ktoré do systému pristupujú cez prezentačnú vrstvu portálu. Prostredníctvom svojho účtu majú možnosť prihlasovania školských družstiev a žiakov do súťaží, evidencie výsledkov, tlač propozícií, súpisiek a výsledkov.

Hlavným používateľom a zároveň prevádzkovateľom informačného systému je Národné športové centrum, ktoré sa svojimi pripomienkami podieľa aj na jeho priebežnom rozvoji.

 • Školy
 • Organizátori školských športových súťaží
 • Národné športové centrum

Využívanosť riešenia

Len v školskom roku 2018/19 sa súťaží zúčastnilo cca 2 tisíc škôl a zhruba 100 tisíc žiakov.

Klient: Národné športové centrum
Technológie:
Adobe ColdFusion
MS SQL Server
Lomtec ActiveWeb CMS
Lomtec ActiveOffice

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás