Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže

Lomtec pre klienta vytvoril centrálny informačný systém, do ktorého pristupujú pracovníci SZĽH, metodici, inštruktori, tréneri, zástupcovia klubov, hráči, ale aj rodičia hráčov.

Ambíciou implementácie riešenia od Lomtecu je, prostredníctvom prostriedkov informačných technológií zlepšovať, zjednodušovať a predovšetkým automatizovať komunikáciu a administratívne procesy 
trénerov a pracovníkov metodického oddelenia.

Ide o webové riešenie, ktoré vďaka integrácii na informačný systém SZĽH poskytuje vždy aktuálne dáta o hráčoch a zápasoch.

Kľúčové prínosy riešenia

 • Skvalitnenie tréningového procesu získaním komplexného nástroja pre správu tímov, evidovanie tréningov, rezervácií a zápasov
 • Zavedenie pravidelného testovania hráčov, zjednodušenie procesov v súvislosti s prípravou, realizáciou testovania, spracovaním a vyhodnotením výsledkov testovania
 • Elektronizácia procesu vzdelávania a vytvorenie databázy kvalitných vzdelávacích materiálov
 • Live stream z tréningov a zápasov a archivovanie záznamov pre ďalšiu analýzu

Kľúčové moduly dodaného riešenia

 • Tréningové jednotky a cvičenia - plánovanie udalostí
 • Testovanie hráčov
 • Skauting
 • Video archív
 • Rozvojové plány hráčov
 • Rozvojové plány trénerov
 • Tréningový denník hráča
 • Kalendár
 • Vzdelávanie hráčov

Cieľová skupina

Riešenie od Lomtecu je určené predovšetkým pre:

 • Pracovníkov SZĽH
 • Kluby a trénerov
 • Hráčov a ich zákonných zástupcov

Tréningový portál mládeže v plnej prevádzke

Inovatívne riešenie z dielne spoločnosti Lomtec bolo spustené do prevádzky v septembri 2019. Viac informácii o používaní riešenia publikoval SZĽH na svojich oficiálnych webových stránkach.

Klient: Slovenský zväz ľadového hokeja
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveOffice
ActiveSport
VUE
Windows Server
SQL Server Reporting Services
Windows Presentation Foundation

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás