Informačný systém pre Český lukostrelecký zväz

Český lukostrelecký zväz sa stal ďalším z radu športových zväzov, ktoré používajú naše riešenie.

Primárnym cieľom je zefektívnenie procesov

Český lukostrelecký zväz aktuálne zastrešuje viac ako 2.000 registrovaných lukostrelcov a 50 klubov. 

Nami navrhnuté a dodané riešenie vo výraznej miere zefektívňuje nevyhnutné administratívne úkony spojené so zabezpečením servisu pre členov zväzu.

Informačný systém primárne slúži na ich prehľadnú evidenciu a správu a tiež kontrolu správnosti ich vyplnenia. Zabezpečuje rýchle a jednoduché zadávanie všetkých potrebných údajov. Okrem základných kontaktných údajov ide najmä športovo technické informácie, akými sú napr. stav členstva či údaje o licencii.

Kľúčovými používateľmi sú pracovníci zväzu a kluby

Kľúčovými používateľmi informačného systému sú pracovníci ČLS, admimnistrátori na strane klubov, resp. jednotliví športovci, tréneri či rozhodcovia. 

Súčasťou dodaného riešenia je dôkladne navrhnutý používateľský systém s možnosťou nastavenia presne zadefinovaných používateľských privilégií. Tie následne umožňujú jednotlivým skupinám používateľov pristupovať k vybraným častiam a funkcionalitám informačného systému.

V rámci realizovaných prác sme pre klienta navrhli a dodali aj prezentačnú vrstvu, ktorá slúži na prehľadné, štruktúrované zobrazenie vybraných dát z dodaného informačného systému.

Ide najmä o zoznam členov, rozhodcov a trénerov s možnosťou jednoduchého vyhľadávania a tiedenia informácií. Štruktúrovaný zoznam členov Českého lukostreleckého zväzu bol integrovaný do oficiálnych stránok zväzu.

Základom riešenia je systém ActiveSport

Riešenie je postavené na systéme ActiveSport, ktoré je ideálnym riešením pre športové zväzy a organizácie. Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás hneď kontaktovať.

Klient: Český lukostrelecký zväz
Technológie:
ASP.NET 4.5
Lomtec ActiveOffice
ActiveSport

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás