Informačný systém pre Slovenský zväz florbalu

Kľúčovou časťou dodaného riešenia je matrika, ktorá slúži na evidenciu existujúcich a registráciu nových členov (hráči, tréneri, funkcionári, rozhodcovia) a klubov.

Dodané riešenie obsahuje komplexný nástroj na zabezpečenie všetkých procesov v rámci prestupov a hosťovaní.

Riadenie súťaží

Mimoriadne dôležitou časťou dodaného riešenia je čast Súťaže, ktorá slúži na riadenie všetkých súťaží riadených Slovenským zväzom florbalu.

Táto časť dodaného informačného systému umožňuje vytváranie súťaží, rozlosovanie, zadávanie výsledkov a ich vyhodnotenie vďaka nástrojom na zber a vyhodnotenie štatistík. 

Pre koho je riešenie určené

Kľúčovými používateľmi informačného sstému sú administrátori zväzu, matrikári a samozrejme tiež kluboví manažéri, ktorí do systému pristupujú za účelom manažovania klubových údajov, hráčov, členov klubu.

Zefektívnenie procesov

Kľúčovým prínosom zavedenia informačného systému je výrazné zefektívnenie všetkých procesov, ktoré súvisia s riadnym chodom organizácie. Dodané riešenie drastickým spôsobom uľahčuje procesy registrácie nových členov, ale tiež procesy súvisiace s vytváraním, riadením a vyhodnocovaním súťaží oragniztovaných SZFB.

Základom riešenia je systém ActiveSport

Riešenie je postavené na systéme ActiveSport, ktoré je ideálnym riešením pre športové zväzy a organizácie. Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás hneď kontaktovať.

Klient: Slovenský zväz florbalu
Technológie:
ASP.NET 4.5
ASP.NET MVC 5.0
Lomtec ActiveWeb CMS
Lomtec ActiveOffice
ActiveSport

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás