Informačný systém pre Klub slovenských turistov

Importom a aktualizáciou dát bola ukončená prvá fáza projektu, v rámci ktorého sme navrhli a vytvorili informačný systém pre Klub slovenských turistov (IS KST).

Hlavné benefity implementovaného riešenia

IS KST v prvom rade slúži na zefektívnenie práce jednotlivých pracovníkov zväzu, pre ktorých naše riešenie znamená výrazný krok vpred najmä pokiaľ ide o zníženie ich administratívneho zaťaženia.

Vďaka IS KST je možné jednoduchým spôsobom zabezpečovať registráciu, správu a evidenciu osôb, organizácii a regiónov združených v Klube slovenských turistov.

Plánovaný rozvoj

Už v najbližšom období sa pripravuje ďalší rozvoj dodaného riešenia. Malo by ísť o možnosť automatickej synchronizácie údajov v IS KST so štátnym Informačným systémom v športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

V blízkej budúcnosti by tiež mala pribudnúť možnosť jednoduchej správy súťaží a podujatí.

Základom riešenia je systém ActiveSport

Riešenie je postavené na systéme ActiveSport, ktoré je ideálnym riešením pre športové zväzy a organizácie. Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás hneď kontaktovať.

Klient: Klub slovenských turistov
Technológie:
ASP.NET 4.5
Lomtec ActiveOffice
ActiveSport

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás