Elektronická registratúra pre Transpetrol, a. s.

Implementované riešenie ponúka, okrem štandarnej funkcionality a výhod produktu ActiveReegistratúra, sme v rámci projektu poskytli používateľovi sadu automatizácii a tým eliminovali množstvo manuálne práce najmä v oblasti:

 • Správy organizačnej štruktúry a zamestnancov
 • Existujúceho systému SAP a dokumentov
  • Odberateľské a dodávateľské faktúry
  • Zaraďovacie a vyraďovacie protokoly, Protokoly ropy
  • Objednávky a zmluvy
 • Skenovania dokumentov na 3 geograficky iných lokáciách
  • 3 hlavné pracoviská na podateľniach
  • cca 40 bežných skenerov
 • Integrácia na nevizuálne rozhranie eph.posta.sk formou integrácie system vs. systém
 • Integrácia na súčasné systémy
  • Sharepoint, ActiveDirectory
 • Integrácia na súčasný Document Managemet System – IBM FileNet
 • Elektronického obstarávania a integrácie systému ActiveProcurement
 • Schránka eDESK UPVS

Optimalizácia a zefektívnenie procesov

Implementácia ActiveRegistratúry v infraštruktúre klienta bola najmä o zjednodušení registratúrnych procesov formou integrácie na už existujúce informačné / agendové systémy tak, aby pri zachovaní súčasných procesov nebolo nutné vykonávať aktivity v registratúre duplicitne.

Príkladom môže byť schválenie zmluvy v systéme SAP a automatické vytvorenie registratúrneho záznamu, alebo založenie zamestnanca v kmeňových záznamoch a organizačnej štruktúre a automatické vytvorenie zamestnanca a zaradenie do organizačnej štruktúry v registratúre.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je univerzálne riešenie pre vedenie elektronickej registratúry a v súčasnosti je jedným z najlepších riešení na trhu.

Pre viac informácii neváhajte a navštívte produktové stránky riešenia na adrese www.activeregistratura.sk

Klient: Transpetrol a. s.
Technológie:
MS SharePoint
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás