Informačný systém pre Slovenský zväz ľadového hokeja

Návrh a implementácia informačného systému ActiveSport na správu a riadenie činností športového zväzu.

Nosnými časťami funkčného riešenia sú modul Matrika a modul Súťaže.

Modul Matrika

Modul slúži na evidenciu existujúcich a registráciu nových členov (hráči, tréneri, funkcionári, rozhodcovia) a klubov. Súčasťou riešenia je zároveň nástroj na zabezpečenie všetkých procesov v rámci prestupov a hosťovaní.

Modul Súťaže

Kľúčovou časťou riešenia z pohľadu možnosti zabezpečenia športových podujatí je modul Súťaže, ktorý slúži na riadenie všetkých súťaží organizovaných Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Táto časť dodaného informačného systému umožňuje vytváranie súťaží, rozlosovanie, zadávanie výsledkov a ich vyhodnotenie vďaka nástrojom na zber a vyhodnotenie štatistík. Systém štatistík je zároveň jedným z ťažiskových z hľadiska obsahu, ktorý je generovaný pre potreby oficiálneho portálu SZĽH HockeySlovakia.sk, ktorý bol tiež súčasťou našej dodávky.

Ďalšie z modulov riešenia ActiveSport

  • Live zápasy - prehľad aktuálne prebiehaúcich zápasov vrátane live štatistických výstupov
  • Rozhodcovia - správa a delegovanie rozhodcov na zápasy, sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti, tvorba delegačných listov, notifikácie
  • Disciplinárna komisia - správa a evidencia rozhodnutí, pokút, trestov
  • Arény - evidencia hokejových štadiónov
  • ...

Kto je používateľom informačného systému

Kľúčovými používateľmi informačného sstému sú administrátori zväzu, matrikári a samozrejme tiež kluboví manažéri, ktorí do systému pristupujú za účelom manažovania klubových údajov, hráčov, členov klubu.

Zefektívnenie procesov

Hlavným prínosom zavedenia informačného systému je výrazné zefektívnenie všetkých procesov, ktoré súvisia s riadnym chodom organizácie. Dodané riešenie výrazným spôsobom uľahčuje procesy registrácie nových členov, ale tiež procesy súvisiace s vytváraním, riadením a vyhodnocovaním súťaží organizovaných SZĽH.

Základom riešenia je systém ActiveSport

Riešenie je postavené na systéme ActiveSport, ktoré je ideálnym riešením pre športové zväzy a organizácie. Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás hneď kontaktovať.

Klient: Slovenský zväz ľadového hokeja
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
ActiveSport

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás