ESMAO
Elektronické služby miest a obcí

Riešenie elektronických služieb miest a obcí Lomtec ESMAO kompletne zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí definované zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente.

Viac o produkte

ActiveRegistratúra
Univerzálne riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Univerzálne riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Viac o produkte

ActiveProcurement
Informačný systém pre verejné obstarávanie

Slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní.

Viac o produkte

ActiveWeb
Vytváranie, údržba a správa vašich webových stránok

Redakčný systém Lomtec ActiveWeb je ideálnym riešením pre vytváranie, údržbu a správu webových a portálových riešení

Viac o produkte


ActiveSport
IS pre športové zväzy

ActiveSport je špecializované riešenie informačného systému určené pre efektívnu správu a riadenie chodu športovej organizácie.

Viac o produkte


ActiveOffice
Komplexné intranetové riešenie

Ponúka jeho používateľom nástroje na zrýchlenie a zefektívnenie vnútropodnikových procesov, zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v rámci spoločnosti.

Viac o produkte

Mesto vo vrecku
Mobilná aplikácia

Jej cieľom je motivovať všetkých občanov miest a obcí, ktorým záleži na zlepšení svojho okolia. Aplikácia prináša jednoduché používateľske rozhranie, vďaka ktorému používateľ na pár klikov nahlási podnet vo svojom okolí.

Viac o produkte

ActiveWeb eShop
Vytvorenie a prevádzka internetového obchodu

ActiveWeb eShop patrí nielen po technologickej stránke, ale aj z hľadiska celkovej užívateľskej prívetivosti k tomu najkvalitnejšiemu, čo je v súčasnej dobe na Slovensku k dispozícii.

Viac o produkte

Ak máte záujem o naše produkty neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás