Elektronická registratúra pre Správu štátnych hmotných rezerv SR

Okrem samotnej inštalácie a nastavenia informačného systému pre správu registratúry – ActiveRegistratúra (a skenovacieho pracoviska ActiveScan) sme realizovali aj nasledovné úkony:

  • Lokálna inštalácia u klienta
  • Inštalácie ActiveMessage komponentu
  • Spustenie centrálneho úradného doručovania (CÚD)

Lokálna inštalácia u klienta

Klient požadoval lokálnu inštaláciu všetkých komponentov priamo v jeho infraštruktúre vrátane prepojenia na služby ÚPVS prostredníctvom GOVNET-u .

ActiveMessage komponent

Integračná platforma na všetky moduly ÚPVS, ktorá môže byť použitá v rámci organizácie pre viacero aplikácií. Umožňuje jednoduchým a bezpečným spôsobom manažovať naraz viacero schránok klienta, prípadne viacero klientov a ich schránok v cloude.

V tomto prípade je platforma využitá pre jednu schránku a jednu aplikáciu.

Centrálne úradné doručovanie

U klienta, ktorý je povinnou osobou pre CÚD, sme spustili centrálne úradné doručovanie, čím sa výrazne zjednodušuje doručovanie elektronických úradných dokumentov do neaktívnych schránok ÚPVS prostredníctvom CÚD / Slovenskej Pošty.

Chcete vedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi spokojných klientov, ktorí v súčasnosti už našu elektronickú registratúru používajú patria:

Hľadáte vhodné riešenie?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o službách ActiveRegistratúra sa dozviete tu, alebo na špecializovanej produktovej stránke.

Klient: Správa štátnych hmozných rezerv
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveRegistratúra

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás